• Besiktningar

  Entreprenadbesiktningar (av SP certifierad besiktningsman/SBR)
  Statusbesiktningar
  Sprickbesiktningar
  Energibesiktningar

 • Byggadministration

  Byggledning
  Kontroll
  Projektledning
  Kalkyler
  Underhållsplanering

  Brandskydd

  Bas P / Bas U Byggarbetsmiljösamordnare

 • Energi

  Energi deklarationer (av SP certifierad energiexpert)
  Energi besiktningar
  Energi balansberäkningar

 • Kvalitetsstyrning

  Kontrollansvarig (Certifierad SITAC K behörighet)
  Kvalitetssystem
  Kvalitetsplaner
  Kontrollplaner

 • Projekteringar

  Förfrågningsunderlag
  Handlingar, Bygglov, Bygganmälan, Rivningsplaner
  Auto-CAD ritningar
  Detaljplaner
  Exploateringsavtal
  Markförhandlingar

 • Utredningar

  Fel i fastighet
  Fel i entreprenad
  Fastighetsutredningar